Avrupa, Dünya

Köstendil’de Gezilecek Yerler

Köstendil kenti, Osogovo Dağı’nın batı yamacında ve Başkent Sofya’dan 90 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Ülkenin en batı tarafında bulunan kent, Makedonya ve Sırbistan sınırlarına oldukça yakındır. Köstendil ovası, son derece verimli sahip olduğundan buraya “Bulgaristan’ın meyve bahçesi” adı takılmıştır. Ayni zamanda sıcak kaplıcalara sahip olduğundan kentte pekçok SPA merkezi vardır.

Çifte Hamam

Verimli topraklarından ötürü Köstendil, 5-4 yy. da Trak kabilelerinin ilgisini çekmiştir. 1. yüzyılda Romalılar burada ”Pautalia” adında bir kent kurmuşlardır. 1372 yılında kent 1. Murat Han tarafından, Sırp Prensi Konstantin Dragaş ile yapılan Çirmen Savaşı sonrasında fethedildi. 1908 yılında bölgedeki Türk egemenliğinin sona ermesiyle Köstendil, Bulgar Prensliğine bırakılmıştır.

Ahmet Bey Camii

15.yy da inşa edilen Ahmet Bey Camii kentin merkezinde bulunur. Günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. 1904 yılında güçlü bir deprem nedeniyle minaresi yıkılmıştır. Cami geniş bir kubbeye ve mermer sütunlara sahiptir. Üç küçük kubbe ile örtülü girişi orijinal biçimi korunmuştur. Cami tuğla süslemeleri ile tipik bir ortaçağ mimarisine sahiptir. Girişindeki kitabede 4 satirlik bir yazıt vardır ve şöyle denilmektedir:

“Bu camii inşa edenin adı dünya yok olana kadar anılsın. Camiyi onaran kimse her iki dünyada da mutlu ve neşeli olsun. Ve hizmet edenler Tanrının merhamet ve lütfuna uğrasın (Hicri 1147)”

Derviş Hamamı

1566 yılında yapılan Derviş Hamamı kırmızı tuğla motifleriyle kaplıdır. Kapısında 1604 ve 1835 yıllarına ait iki yazıt bulunmaktadır. Yazıtlar muhtemelen binanın yenileme dönemlerini belirtmektedir. Banyo yontulmuş taş ve tuğladan yapılmıştır. Bu duvarlar ortaçağ kale malzemeleri kullanılarak yapılmıştır. Büyük oda yükseltilmiş, dairesel bir kubbeye sahiptir. Ortasında sekizgen bir banyo havuzu vardır. Soyunma odası basit ve dikdörtgen biçimindedir. Tarihçiler bu hamamın bir Bektaşi hamamı olduğunu düşünmektedirler. 1992 yılına kadar 400 yıldan fazla hizmet vermiştir. 2005 yılında tümüyle yenilenerek ulusal kültür mirası kapsamına alınmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Camisi

Şadırvanska Camii olarak da bilinen Fatih Camisi, Sultan 2. Mehmet’in emri ile dönemin en ünlü mimarlarından olan Karacı Kara Mehmet Bin Ali tarafından 15. yüzyılın ortalarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Cami kesme taş bloklar ve kırmızı tuğladan inşa edilmiştir. Minaresi oldukça ilginç altıgen desenlerle süslenmiştir. Günümüzde cami yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan kullanılamamaktadır.

Pirgova Kulesi

Çifte Hamam ile Ahmet Bey Camisi arasında bulunan Pirgova Kulesi, adını Rumca bir kelime olan“Pirgos” tan alır. 15 metre yüksekliğe sahip bu kule bir zemin ve 3 kattan oluşmaktadır. Kule eski hamam malzemelerinden inşa edilmiştir. Zemin kat silah deposu olarak kullanılmıştır. 1. katta ısınma sistemi için yapılmış iki delik bulunmaktadır. İkinci katı oturma için kullanılmıştır. 3. katı ise savunma ve gözetleme amaçlı kullanılmıştır. 15-16.yy. larda yerel bir derebeyi tarafından inşa edildiği sanılmaktadır. Günümüzde ise müze olarak işlev görmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.